torsdag 25 augusti 2016

Norska FM-nätet försämras avsiktligt

Vill NRK dölja de negativa effekterna vid övergången till DAB+ nästa år?
Det har under året ofta rapporterats från olika håll i Norge att FM-mottagningen blivit allt sämre. Misstankar finns att NRK på olika sätt begränsar kapaciteten för FM-sändare och antenner långt innan avstängningen av nätet ska ske under 2017. På detta sätt märks inte de negativa effekterna vid en övergång från FM, som har bättre räckvidd än DAB+. Detta har förnekats av NRK. Källor som själva arbetar med DAB-utbyggnaden har till La FM Leve nu bekräftat att flera huvudsändare för FM har fått färre antenner. Vid montering av DAB-antenner har installatörer också demonterat halva antennriggar för FM för att rymma antennplattformar för DAB. 

måndag 22 augusti 2016

Allt fler politiker vill vänta med att skrota FM-radion i Norge

Kulturdepartementets defensiv: Jämför med övergången från VHS till DVD. 
NRK-anställda vågar inte yttra sig. "Har fått munkorg".
Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
foto: norden.org
Flera politiker i Stortinget förespråkar att en stängning av FM-bandet uppskjuts. 11  januari 2017 släcks FM-signaler till NRK och P4 i Nordlands fylke. Sedan planeras stängningen av FM-nätet ske kontinuerligt runt Norge, med östra och Troms och Finnmark som de sista "mörka" FM områden i september december, 2017.
Ett växande antal parlamentsledamöter efterlyser nu större säkerhet för att det nya DAB når hundra procent av radiolyssnarna med stabilt radioljud. En av dessa är Torgeir Knag Fylkesnes i Socialistisk Venstre.

Ett regeringsparti säger nej till FM-stängning i Norge

Kongress bekräftar Fremskrittspartiets tidigare ställningstagande. 
Frp vill behålla FM-nätet. Det blev klart på landsmötet på Gardermoen igår. - DAB radioapparater påtvingas medborgarna i hela landet, heter det i den resolution som antogs med 229 mot 2 röster. Partiet befarar att en stängning av FM-nätet kommer att ge NRK en fördel gentemot andra, fria radiomedier.

söndag 21 augusti 2016

Kina väljer nu sin egen digitalradiostandard - inte DAB

Den nya standarden CDR kommer snart finnas i 560 städer
China Digital Radio en standard för marksänd digital radio, som myndigheterna godkände för sändningar i Kina redan 2013. Sedan januari år provsänder man CDR  i Beijing, Guangzhou och Shenzhen, men redan i slutet av detta år räknar man att vara igång i 560 städer. CDR är ett IBOC-system som liksom HD Radio och DRM+ sänder på FM-bandet, men är inte kompatibelt med DAB-systemet som använder högre frekvensband.
Läs mer

Unga tyskar överger radion

Mörka framtidsutsikter för traditionell radio och TV. Smartphones tar över.
Särskilt för den unga generationen är en smartphone nu oumbärlig. TV och radio spelar knappast någon roll längre . Detta visar en undersökning av TNS Emnid på uppdrag av Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) bland Internetanvändare i Tyskland.

fredag 19 augusti 2016

DAB-räckvidden till sjöss är bra enligt NRK

Bristande trovärdighet:  Jämförande mätningar för FM-räckvidd saknas i rapporten
Det har rapporterats att DAB inte ens täcker Oslofjorden, som FM ännu gör. Efter kritik från bl.a. fiskenäringen har NRK i samarbete med Redningsselskapet mätt DAB+ täckning till havs längs flera kustområden i sommar. NRK säger DAB täckning åtminstone 27nm (50 km) från kusten och på vissa ställen ännu längre ut. DAB täckning till havs är i allmänhet bra, sade NRK-chefen Thor Gjermund Eriksen, när han överlämnade mätrapport till kulturminister Linda Hofstad Helleland.  

torsdag 18 augusti 2016

Opinionen mot FM-stopp ökar i Norge

Nordnorska politiker vill förhindra att FM-nätet försvinner. 
Radiokaos hotar under valåret 2017
Beslutet om en övergång från FM till DAB-radio i Norge 2017 togs med brett politiskt stöd. Avgörande besluten togs i Stortinget 2011 och 2015. Motståndet mot att stänga FM har dock växt kraftigt senaste året. Inledningsvis var det mest lokalradion som gjorde motstånd, sedan bilorganisationer, fiskerinäringen och turistnäringen samt att många tvivlar på att DAB-nätet beredskapsförmåga och ifrågasätter ljudkvaliteten. Nu har motståndet nått en bred folklig uppslutning. Den senaste mätningen på Dagbladets uppdrag visade att 2 av 3 norrmän var emot att bli av med FM. Motståndet visar sig nu tydligt i sociala medier

Kan inte tävla mot FM. DAB-radiobolag i Hongkong läggs ned

Statligt stöd för att stänga FM inte aktuellt.
Digital Broadcasting Corporation har ansökt om att få lämna igen sitt sändningstillstånd p.g.a. den "otillfredsställande" utvecklingen för digitalradionäringen.  113 personer mister sina jobb. Bolaget har tidigare ansökt om en FM-frekvens, men det finns inga lediga Hongkong, som är en självstyrande del av Kina.
Kina har i övrigt utvecklat sitt eget system för marksänd digital radio CDR som i år tagits i bruk i provinsen Guangdong. Det utnyttjar FM-bandet och är inte kompatibelt med DAB.

torsdag 14 juli 2016

Folkstorm i Norge mot DAB-radio

Överväldigande majoritet är starkt emot en stängning av FM-nätet och övergång till DAB-radio.
2017 är det meningen att NRK och de kommersiella kanalerna i större städer släcker sina FM-sändningar. Norge är det hittills enda land i världen som tänker ta ett sådant steg.  
En opinionsundersökning av Ipsos för Dagbladet visar på ett starkt motstånd mot detta. Frågan var: Det är beslutat att FM-nätet släcks den 1 januari 2017. Efter den tiden måste du ha DAB-radio för att lyssna på radio. Är du säker på FM bör släckas och radiosignaler flyttas från FM till DAB, eller är du emot det? Resultatet blev 65 procent emot, 16 procent för och 19 procent vet ej. 

tisdag 5 juli 2016

Norskt DAB-tvång tar död på populär lokal FM-station

Norsk storstadsmarknaden har riggats till förmån för utländska radiobjässar
Radio Metro, som har sänt i Trondheim sedan 2010 återlämnar sin lokala FM-radiotillstånd trots att man uppnått mycket goda lyssnar-siffror enligt pressmeddelandet. Sista sändning blir redan 31 juli. Radio Metro Trondheim är en av storstadskanalerna som regeringen tvingar stänga av FM-signalen 2017. Syftet är att skydda de stora bolagens DAB-satsning från konkurrens på FM.

söndag 3 juli 2016

Förbud mot försäljning av FM-mottagare föreslås

Finns inte en hållbar affärsmodell för övergång till DAB i Österrike. Public service står utanför och närradion anser att DAB är en förlegad teknik.
Mediemyndigheten RTR har i förra veckan presenterat sin djupgående utredning om en övergång till DAB i Österrike. Här framkommer att de privata radiobolag som är engagerade för DAB+ vill ha ett förbud mot försäljning av FM-mottagare, tvingande åtgärder för DAB i nya bilar och kraftig ökade statliga subventioner för att klara en övergång.  Utredningen, som är betydligt mer detaljerad än den svenska motsvarigheten som presenterades i december  2014, ger föga hopp om en övergång till DAB+

torsdag 16 juni 2016

Europeiskt övervakningsorgan kräver Norge på nya svar om DAB

Tre DAB-ärenden mot Norge under behandling hos ESA
EFTA:s övervakningsorgan ESA är inte nöjd med de svar angående DAB, som de hittills fått från kulturdepartementet, som nu fått ytterligare en skrivelse med flera kritiska frågor. Brevet från ESA kommer med anledning av att Norsk Lokalradioforbund (NLR) har vädjat till ESA eftersom man befarar de större aktörerna på radiomarknaden, som NRK, Bauer och MTG, favoriseras och att regeringens beslut strider mot EU: s konkurrensregler.